2014-07-13

Altın Oran

Şehirlere isimlerini veren taşıdıkları özelliklerdir. Tıpkı Altınoran’a

2014-07-14

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir.